Στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των πελατών μας ξεκινάμε δυναμικά το 2009 με μια έντονη παρουσίαση της επιχείρησης στον Διαδικτυακό χώρο. Μόνιμος σκοπός μας είναι η καλύτερη πληροφόρηση σας και η υποστήριξη με τις καλύτερες εταιρείες του Ελληνικού και Παγκόσμιου Χώρου.